Verwondering is het begin van wijsheid

– Socrates- 

Privacybeleid De Langen Consultancy

Algemeen
Dit is het privacy- en cookiebeleid van De Langen Consultancy.  (www.delangenconsultancy.nl). drs. José de Langen is de functionaris Gegevensbescherming van De Langen Consultancy. Zij is te bereiken via mail@delangenconsultancy.nl en kan dit privacy en cookiebeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens
drs. José de Langen  verzamelt en verwerkt  gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • voor en achternaam
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een account aanmaakt (voor het aanmaken van een Account zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht)
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in de content die je op de Website plaatst
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld.

Ben je jonger dan 18 jaar?

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je nog geen gebruik maken van www.delangenconsultancy.nl. Je kunt wel alle informatie lezen en hiervoor je voor en achternaam en je emailadres achterlaten om toegang te krijgen tot de inspiratiemails van De Langen Consultancy. Je kunt verder niet iets anders doen via de website.

De doelgroep van De Langen Consultancy, als het gaat om Interim-management,  Coaching en Organisatie-advies is 18+.  En veelal 30 tot 50+.

Doeleinden verwerking
De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door ons gebruikt. De Langen Consultancy houdt bijvoorbeeld niet bij welke internet browser jij precies gebruikt, maar houdt wel bij hoeveel procent van onze bezoekers een bepaalde internet browser gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die je actief aan José de Langen van De Langen Consultancy verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan je te verlenen zoals bijvoorbeeld Blogs, Inspiratiemails, Vacatures en Actualiteiten op het gebied van Leiderschap & Wendbaarheid, Coaching en Advies.
 • Om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken, o.a. via Autorespond.
 • Om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten.
 • Om je na inschrijving je onze nieuwsbrief, lees ook; onze inspiratiemails  toe te sturen, hiervoor kun je je ten allen tijde weer uitschrijven.
 • Om fraude en misbruik te voorkomen.
 • Om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van De Langen Consultancy zoals online cursussen/trainingen/programma’s, teamtrainingen, coaching online/offline etc.
 • De Langen Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van een effectieve offline en online coaching en organisatieadvies, dan wel andere producten en diensten, aangeboden via de website van De Langen Consultancy. Door het aanleveren van jouw gegevens geef je toestemming om deze persoonsgegevens tijdelijk op te slaan t.b.v. het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant, dus aan jou.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Langen Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van De Langen Consultancy) tussen zit.

Ontvangers
De Langen Consultancy publiceert geen gegevens die je in je profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens blijven bewaard en voldoen geheel aan de privacywetgeving. Bij het invullen van je profiel is van te voren helder hoe hiermee wordt omgegaan. Indien het in de toekomst mogelijk wordt dat jij content op de website plaatst, na akkoord van De Langen Consultancy, dan is toegankelijkheid voor alle bezoekers van de website mogelijk. Dit wordt zo nodig verwijderd, indien dit niet positief bijdraagt aan de website van De Langen Consultancy. Ook zullen we jouw contactgegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen. In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. De Langen Consultancy is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is De Langen Consultancy niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van een permanente cookie. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die je in je profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door jouw geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Langen Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email mail@delangenconsultancy.nl

Hierdoor kunnen wij e.e.a. direct verwijderen, verbeteren, of oplossen, afhankelijk van de situatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Langen Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Account gegevens bewaren we tot het opheffen van het desbetreffende account
 • Klantgegevens voor de belastingaangifte bewaren we maximaal 7 jaar, dan wel de termijn die daar vanuit overheidswege voor is gesteld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar mail@delangenconsultancy.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Langen Consultancy  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Langen Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl  Het privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2019.

Kennismaken?

Heb je een vraag  om informatie of wil je graag even kennismaken? 
Vul onderstaand formulier in en stel je vraag, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

Contactgegevens

Heb je gevonden
wat je zoekt?

Kan ik je helpen?