Verwondering is het begin van wijsheid

– Socrates- 

Vaardigheden van de toekomst

Vaardigheden van de (nabije) toekomst
Recent heb ik twee mooie opdrachten mogen afronden in een zorgorganisatie.

Veranderexpert
Wat mij hierbij opvalt in mijn inmiddels meer dan 20 jaar ervaring als veranderexpert en (team)coach? Dat mensen ook in hun werk te geneigd zijn om vanuit het eigen perspectief te kijken. We vinden het moeilijk ons te verplaatsen in de ander. Dit zie ik terug in vele organisaties, teams en mensen.

Mijn visie
In toekomstbestendige organisaties is het naar mijn idee van groot belang om diversiteit te omarmen. Als we te veel in onze eigen mening blijven hangen, ontstaan onnodige tegenstellingen.
Hierdoor blijven resultaten helaas te  lang op zich wachten en dat vind ik teleurstellend.
‘Verwachtingen worden niet beantwoord, wat maakt dat er veel emoties ontstaan, zoals verdriet, boosheid of teleurstelling’. Daardoor lukt het niet goed om met de elkaar te communiceren. Er ontstaan conflicten in organisaties. Het contact wordt vermeden. Wrevel, onrust, negativiteit en weg bewegen van elkaar. Dit kost energie! En dat is niet goed voor ons welbevinden én maakt dat het verzuim stijgt, wat helaas leidt tot een financieel verlies.

Leiderschap
Op organisatieniveau zie ik ook dat leiders het lastig vinden om hiermee om te gaan. Want wat doe je? Ben je het eens met de een of met de ander? Of sluit je een compromis? Of vermijden? Als je het niet ziet, dan is het er ook niet toch? Net zolang tot er zo hard wordt geroepen, dat er geen ontkomen meer aan is. En dat is het moment waarop ik vaak word ingeroepen. Er is een dieptepunt, hoe moet het nu verder?

Verbinden
Als ik kijk naar toekomstbestendige organisaties, dan verwacht ik dat we ons veel meer mogen richten op verbinden. Verbeteren van de onderlinge relaties als kern voor verandering. Op zoek naar de dialoog. Het echte contact opzoeken. Dit is de echte verandering, die aan de basis ligt. Daarom is verandering lastig én begint vooral bij…jezelf. Want hoe is jouw verbinding met jezelf?

Welzijn
Ook in deze coronaperiode komen we er weer achter dat financieel gezond zijn als organisatie belangrijk is. Hoe kun je dat bereiken? Door te groeien en bloeien! Energie uitstralen! Door je te richten op welbevinden en betekenis geven. En op een duurzame wereld, waar ook onze kinderen het fijn hebben in de toekomst. Dit moet je centraal stellen.

Dansen
Dit noem ik een dansende organisatie. Je hebt energie, je geeft en ontvangt energie, jouw team heeft energie en zit in de flow! Door samen (virtueel of in gedachten) te dansen, ontstaan de mooiste nieuwe connecties en innovaties! Ja, want daar gaat het uiteindelijk om en dat levert mooie resultaten op!

Hoe?
Investeer! In mens en organisatie gericht op conflicthantering en optimaal leren communiceren, zodat iedereen actief mee kan doen met de dialoog.
De zogenaamde zachte kant is essentieel als het gaat om bruisen en dansen. Door te investeren in het voeren van een goede dialoog. Door de waarden van jouw organisatie te kennen en te weten wat jullie interne en gewenste cultuur is, komt er richting en koers in jouw organisatie. Dit brengt de gezamenlijkheid naar voren en dan weet je wat je te doen staat. En leer je elkaar ECHT kennen, door kwaliteiten van elkaar te benoemen, weet je ook waarvoor je elkaar kunt benaderen. Echte aandacht voor elkaar!

 

Mijn programma’s voor organisaties, teams en leiders:
Cultuurscan & organisatie coaching
Met de wetenschappelijke cultuurscan voer je een discussie met een kop en een staart. Aan het eind van de dag is helder waar je als team staat, wat het verbeterplan is en wie wat kan betekenen. En iedereen leert om beter met elkaar te communiceren, door dit actief te doen. Resultaten worden helder. 

VIP-Coaching – half jaar traject
Ook heb ik voor leiders een individueel Vip-Coaching traject ontwikkeld:
Een combinatie van coaching sessies met individuele oefeningen op maat, gericht op jouw persoonlijke groei, zodat jij groeit in jouw rol van lijder naar leider van jouw team en/of organisatie
. De online training Persoonlijk Leiderschap wordt hieraan toegevoegd.

Interesse?
Meld je aan voor een gratis kennismakingsgesprek via mail@delangenconsultancy.nl

Kennismaken?

Neem vrijblijvend contact op!

Deel dit bericht

Ik ontvang graag het gratis E-Book mijn pad naar persoonlijk leiderschap

Kennismaken?

Heb je een vraag  om informatie of wil je graag even kennismaken? 
Vul onderstaand formulier in en stel je vraag, je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord, uiterlijk binnen 2 werkdagen. 

Contactgegevens

Heb je gevonden
wat je zoekt?

Kan ik je helpen?